Kryerja e pagesës

Çmimi i produkteve dhe kostot e dërgimit do të paguhen nga Klienti në momentin e kryerjes së porosisë në rrugë elektronike në faqen e internetit www.farmaciababamusta-kellici.com.

Klienti mund të kryejë pagesën me:

  • Paguaj me Lekë në dorë kur merr porosinë.
  • Pagesë në llogarinë bankare

Në rast se Farmacia Babamusta-Kellici gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së Klientit, pagesës së Klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit.

Farmacia përdor standarte të sigurisë (SSL Secure Socket Layer) si dhe mjete te tjera informatike per mbrojtjen dhe privatesin e porosive dhe pagesave te klientit.