Rregullorja e anullimit të blerjes

Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij, në rast mospërmbushje nga Farmacia Babamusta-Kellici të afatit të dorëzimit të parashikuar në termat dhe kushtet e farmacise, duke njoftuar me shkrim ne faqen e kontaktit të Farmacise ose në adresën: Farmacia Babamusta-Kellici, Rruga Fetah Bllaca, Durres, Albania.
E-mail: info@farmaciababamusta-kellici.com | Kontakt: +355 69 91 12 537.

Kërkesa për anulim do të merret parasysh nga Farmacia vetëm nëse përgatitja, dërgimi apo dorëzimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur.

Në rastet e mësipërme të anulimit, Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer brenda një afati prej 14 (katërmbëdhjetë) ditë nga marrja e kërkesës me shkrim nga Farmacia.